sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Blog

Home / Knihy  / Rozprávky nielen na čítanie
Rpozprávky nielen na čítanie

Ako pracovať s knihou?

Cieľom knižky je rozvíjať prirodzenú komunikáciu medzi deťmi a učiteľmi, rodičmi a ďeťmi a ich rovesníkmi. Pomáha rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Príbehy, ktoré obsahuje, majú vyzývací charakter, nesú v sebe posolstvo a podnecujú všetkých zainteresovaných ku komunikácii.

Okrem toho, že sa deti navzájom zdôverujú s vlastnými príbehmi a zážitkami, rozvíja sa u nich ďalšia, veľmi pozitívna schopnosť – schopnosť počúvať sa navzájom, vcítiť sa do prežívania iných. Príbehy a práca s textom podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti. Tento úplne obyčajný kolobeh – čítanie, rozprávanie a počúvanie sa veľmi výrazne vytráca z nášho života. Často by sme mohli použiť formulku : „Ja o voze a ty o koze.“

Možno sa to na prvý pohľad javí ako banalita, skutočnosť je však omnoho závažnejšia. Vytrácanie schopnosti navzájom sa vypočuť, podporiť a pochopiť má za následok postupnú izoláciu z prirodzeného sociálneho prostredia. Predstavme si len obyčajné, ale v súčasnosti veľmi obľúbené četovanie.

Možno sa vám vaše dieťa alebo žiak nie raz priznal, že sa vydával za niekoho úplne iného, vytváral si vlastnú identitu, kde sa vykresľoval ako úplne iný človek. Zo začiatku to môže byť celkom zábavné, ale neskôr sa môže stať, že sám sebou už ani nedokáže byť. Sú veci, ktoré ovplyvniť alebo zastaviť nedokážeme. Môžeme ale o nich hovoriť, vysvetľovať a poukazovať na ich negatívny vplyv. Kniha môže byť jednou z ciest, ako sa vyhnúť týmto  negatívnym javom. Prajem vám, aby vás príbehy z nej poučili, inšpirovali a doviedli na správnu cestu, cestu k vašim deťom, žiakom a k sebe samému.

Kniha dostala  odporúčaciu doložku Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vydáva odporúčaciu doložku pre materiálny didaktický prostriedok – “Rozprávky nielen na čítanie” od autorky PhDr. Andrey Nagyovej a zaraďuje ho do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre žiakov, pedagógov, školských psychológov primárneho vzdelávania a pedagógov predprimárneho vzdelávania.

Recenzie :

Ľudmila Václavová ,koordinátor projektov, Linka detskej istoty pri SV UNICEF

Táto malá čarovná knižočka z pera a farbičiek jednej autorky sýti hlad po láskyplnom usmernení detí. Toľko skúseností a cenných rád by sme chceli my, dospelí, pretlmočiť deťom, len nie vždy je celkom jasné ako. Či to bolo v minulosti, dnes, či v budúcnosti, deti potrebujú vyrastať v ideáloch. Knižočka, ktorá sa Vám dostala do rúk, ponúka príbehy a rozprávočky plné práve takýchto myšlienok. Pomáhajú deťom orientovať sa vo svete presýtenom rozmanitými názormi, hodnotami a vplyvmi. Príbehy majú formu klasických rozprávok jemne prepletených  situáciami, s ktorými sa dnešné deti bežne stretávajú. Autorka používa zvukomalebné i zriedkavo používané slová vedúce k lepšej predstave nálady, pocitov, atmosféry prostredia príbehov. Zároveň sa takto obohacuje slovník dieťaťa o menej používané slová. Hlboké myšlienky a zmysel ťažkostí v živote, ponúknuté ako na dlani, sú blízke detskému vnímaniu a chápaniu. I keď niektoré posolstvá sa môžu zdať pre mladšie deti na prvý pohľad ťažšie pochopiteľné, nemusí to odradiť. Ponúka sa tu rozvoj čítania s porozumením pri predstavovaní deja, prostredia a udalostí na základe počúvaného či čítaného textu. Môžu byť príležitosťou na pekný rozhovor s dieťaťom. Realita je tu vykreslená ako prirodzený vývoj žitia, nechýba výzva nebáť sa zmeny. Autorka citlivo prepojila odborné psychologické znalosti a skúsenosti s nadčasovými ľudskými hodnotami. V mnohom to môže byť inšpiráciou aj pre dospelých čitateľov.

Katka Karaszová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Andrejka Nagyová je nielen moja talentovaná kolegyňa a dobrá kamarátka, ale aj veľmi fascinujúci, láskavý, citlivý a tvorivý človek s hlbokým porozumením pre detskú dušu. A práve preto sa z jej dielka „Rozprávky nielen na čítanie“ naozaj teším. Mala som možnosť sledovať proces ich vzniku a veľmi obdivujem Andrejkinu cieľavedomosť, nezdolnosť a vytrvalosť, vďaka ktorým tieto krásne ilustrované rozprávky môžu teraz obohatiť nás všetkých. Táto knižočka dáva deťom i dospelým príležitosť na chvíľu sa zastaviť v každodennom kolobehu a venovať pozornosť tomu, čo sa deje v ich vnútornom svete. My, ľudia, sme bytosti ktoré vnímajú svet v príbehoch. Všetko, čo prežívame z momentu na moment, vytvára náš vlastný príbeh a snažíme sa nachádzať v ňom nejaký zmysel. Pomáha nám to žiť. „Rozprávky nielen na čítanie“ práve prostredníctvom príbehov doplnených očarujúcimi ilustráciami rozvíjajú schopnosť našich detí spracovávať svoje zážitky zdravým spôsobom. Učia ich rozumieť lepšie sebe i druhým. Pestujú ich kontakt s vlastnými emóciami a aj schopnosť vcítenia sa a porozumenia pocitom druhých. Pri spoločnom čítaní príbehov sa vytvára priestor pre rodičov i učiteľov skutočne sa stretnúť s deťmi. Ide o vzájomný kontakt na hlbšej  ľudskej úrovni, ktorý rozvíja pocit, že „nikto nie je ostrov“. Všetci sme na nejakej rovine vzájomne prepojení. Dnešný, na výkon orientovaný Západný svet, takmer nevenuje pozornosť tejto rovine ľudského kontaktu ani narábaniu s emóciami. Hoci práve schopnosť človeka zdravo ich spracovávať je najdôležitejšia pre naše duševné zdravie, pre náš pocit šťastia a naplnenia. Preto si myslím, že v tejto knižočke sa skrýva potenciál, ktorý ďaleko presahuje jej rozsah a vrelo ju odporúčam do pozornosti všetkým, ktorí chcú niečo urobiť pre duševné zdravie svojich detí a nakoniec aj pre svoje vlastné.

Post a Comment

No Comments
error: Obsah je chránený!