sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Blog

Home / Blog  / Agresívne správanie
agresia-a-hnev

Ešte zopár postrehov k agresívnemu správaniu. Pokúsim sa zosumarizovať, čo môže byť príčinou agresívneho správania detí. Ako ste si všimli, zámerne nepíšem o agresívnom dieťati, ale o agresívnom správaní. To je veľmi dôležité! Deti nenálepkujte. Ty si zlý, agresívny a podobne. Hovorme vždy o správaní, napríklad tvoje správanie je agresívne, pretože tým dieťaťu ukazujeme, že zmena správania je možná, ale pokiaľ jeho označíme ako agresívne, nedávame mu možnosť zmeny.

A teraz k tým príčinám. Na rozvoji agresívneho správania sa môže podieľať viacero príčin. Ak na dieťa pôsobí viac týchto nepriaznivých podmienok súčasne, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa u neho postupne rozvinie pevný vzorec agresívneho alebo násilného správania. Môže ísť o nepriaznivé rodinné podmienky, neuspokojenie základných potrieb  láska, bezpečie, uznanie, zanedbávaná výchova ale i príliš pedocentrická, všetko má dovolené, nepozná hranice.

Ďalším dôvodom agresívneho správania môžu byť osobnostné faktory: nedostatok sebakontroly, zvýšená potreba stimulácie, negatívne vnímanie seba, nedostatok empatie. Niekedy dieťa agresívnym správaním volá o pomoc. Pokiaľ agresívne správanie nie je zvládnuteľné bežnými metódami neváhajte sa obrátiť na odborníkov, napríklad CPPPaP a vyšetrenie detí je v nich bezplatné. Samozrejme k vyšetreniu je nutný súhlas zákonného zástupcu.

Post a Comment

No Comments
error: Obsah je chránený!