sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Blog

Home / Knihy  / Moje zázračné príbehy alebo o čom deti (ne)hovoria
Moje zazračné príbehy alebo o čom deti (ne)hovoria

Príbehy pre deti a rodičov.

Ahojte, milí rodičia, starí rodičia a všetci tí, ktorí ste sa rozhodli pracovať s neobyčajnou knižkou Moje zázračné príbehy alebo o čom deti (ne)hovoria. Vo vašich rukách sa rozprávky stávajú kľúčom k objaveniu skutočného pokladu. Čo vás čaká na ceste za ním? Knižka ponúka zaujímavé príbehy a kresby, ktoré budú vašimi pomocníkmi a sprievodcami pri tvorbe originálnych príbehov vašich detí a vnúčat. Na jednotlivé predlohy si dieťa vymyslí dej, ktorý napíše na prázdnu stranu vedľa obrázka. Pointa je v tom, že každý príbeh odkrýva kúsok skrytého sveta detských snov. Vďaka príbehom, ktoré si dieťa samo vymyslí, môžete nahliadnuť ako pozorovateľ do truhlice jeho túžob. Hľadanie takéhoto pokladu je veľkou výzvou. Vy však na nej budete mať skvelých pomocníkov – kresby a podnety, ktoré budú na tejto ceste podpornou inšpiráciou. A čo je najdôležitejšie? Že budete tráviť čas s vašimi deťmi a to je fajn.

Recenzie :

Eva Gajdošová – vedúca Ústavu školskej, pracovnej a organizačnej psychológie PEVŠ Bratislava

Knižka Andrey Nagyovej MOJE ZÁZRAČNÉ PRÍBEHY ALEBO O ČOM DETI (NE)HOVORIA nesie v sebe veľa ľudskosti, emocionality, spirituality, morálnej hĺbky. Aj keď je na prvý pohľad knižka určená deťom na rozvíjanie ich kreativity, fantázie, citlivosti, vnímavosti, mravnosti, aktivity, je v podstate veľkou knihou pre dospelých, najmä pre rodičov aj starých rodičov detí, či dokonca vnímavých súrodencov.
Knižka je hodnotná vo viacerých rovinách. Predovšetkým je cenná pre spoznávanie a porozumenie dieťaťu. Kniha jednak napomáha rodičom lepšie poznať svoje dieťa, dozvedať sa o jeho skrytých predstavách, myšlienkach, želaniach, túžbach, potrebách, očakávaniach, vnútorných smútkoch, ťaživých situáciách, konfliktoch, traumách, a tak mu lepšie porozumieť. A pochopiť, prečo je dieťa teraz smutné a prečo sa zlostí,
prečo dnes vôbec nerozpráva, a prečo sa chce hrať iba samo. Zároveň knižka a práca s ňou pomáha vyplaviť potlačené emócie dieťaťa, jeho strach, obavu, hnev, zlosť, agresiu, ale aj nevyjadrenú lásku, súcit, obdiv, zbožňovanie, má teda aj terapeutickú hodnotu. Ďalšou cennou hodnotou knižky je aj jej sociálny význam, keďže spoločné čítanie knihy s rodičmi alebo starými rodičmi podstatne prehlbuje pozitívny vzťah medzi nimi a k nim, a dáva vzťah do inej roviny, nielenže rozvíja interakciu dieťa – matka/otec, ale dopĺňa vzťah rodič – dieťa o vzťah kamarátsky a partnerský, čím sekundárne napomáha rozvíjaniu dôvery vo svojich blízkych, sociálnej opory, blízkosti, otvorenosti a úprimnosti, ale zároveň rozvíja obraz seba u dieťaťa, najmä jeho tak potrebnú zdravú sebadôveru, sebaistotu, sebavedomie. Prečítaním knižky a zrealizovaním všetkých ponúkaných aktivít sa môže nielen dieťa, ale aj jeho rodičia meniť osobnostne, stať sa empatickejšími, sociálne citlivejšími a vnímavejšími, a pochopiť svoju rodičovskú úlohu a poslanie rodiča, a pozitívne meniť svoje správanie a prežívanie vo vzťahu k dieťaťu. Psychologická hodnota knižky je neodškriepiteľná. Knižka autorky Andrey Nagyovej je jednoznačne knižkou pre deti aj dospelých a jej najväčším prínosom je, že prehlbuje porozumenie a lásku medzi rodičmi a deťmi – hodnoty, ktoré deti a svet nového milénia tak veľmi potrebuje.

Michaela Nagyová, psychologička

Knižka hravou formou ponúka jednoduchý a pritom účinný návod, ako pracovať s detskou fantáziou a prežívaním. Ideálne spojenie zábavy a zmysluplne tráveného času pre deti i dospelých predurčuje knižku na riešenie rôznorodých problémov, či ťažkostí, ktoré sa v živote prirodzene vyskytujú. Rodič nemusí byť psychológom, aby dokázal svojmu dieťaťu porozumieť – niekedy stačí len trošku dopomôcť… a zázračné príbehy vám zaručene túto pomoc poskytnú. Dovoľte, aby svet kúziel vkročil do Vašich životov a zanechal v ňom stopy lásky a porozumenia.

Janka Bernáthová-Lehotská – spisovateľka, poetka

Duša dieťaťa je ako čistý list papiera. Ako nepopísaná strana zázračnej knihy, čakajúca na rozprávku. Rukopisom rodičovskej lásky by sme si priali do nej zaznamenávať všetku lásku, šťastie, múdrosť, dobro a krásu tohto sveta. No sme len ľudia a pod vplyvom rôznych životných situácií sa aj nám občas zachveje ruka, rozpije atrament, ba nechtiac pritrafí sa aj machuľa v podobe strachu, smútku, či mlčania. Andrea Nagyová ponúka pomocnú ruku deťom i rodičom v poradí už svojou treťou knihou. Láskavou rečou pasteliek v rozprávkovom svete fantázie plnom malých zázračných pomocníkov prekresľuje aj zdanlivo strašidelné machule na ornamenty, pričom hľadá stratený úsmev milovaných detí a pokoj milujúcich rodičov. Jednoduchou hravou formou pomáha nájsť kľúč od najvzácnejšieho pokladu, ktorého cenu si neustále
uvedomujeme a túžime ho chrániť. Autorkine odborné znalosti a bohaté praktické skúsenosti v oblasti detskej psychológie sa vďaka jej čarovným rozprávkam a ilustráciám menia na krásne a voňavé liečivé bylinky medziľudských vzťahov. Dodatočne liečia aj nás, dospelých, ktorí sme v detstve nemali to šťastie…

Post a Comment

1 Comment
error: Obsah je chránený!