sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Blog

Home / Príbehy  / Vzor rodina
rodičia deti vzor rodina

Otec mužský vzor a mama ženský vzor

Čo všetko znamenajú rodičia pre dieťa? Ako môžu ovplyvniť rodinné vzory a hodnoty výber partnera?  Kto je dôležitejší mama, či otec?

Podobné otázky si možno kladú mnohí mladí ľudia, ktorí sa rozhodujú založiť si rodinu. Pokiaľ sa zamýšľate nad podobnými otázkami je to dobre. Každý z nás bol dieťaťom a má skúsenosť s tým, aké je to mať či nemať vnímavých rodičov. Otec a mama sú dôležitými piliermi v živote detí. Spolu s dieťaťom vytvárajú rodinu, vštepujú mu prvé hodnoty, pestujú charakter dieťaťa a najmä výrazne sa podieľajú na jeho emocionálnom vývine.

Mama

Matka je prvý človek, s ktorým je dieťa v intenzívnom kontakte už počas jeho vnútromaternicového vývinu. Pozná matku po hlase, v rannom detstve predstavuje pre dieťa upokojenie, zabezpečuje mu základné životné potreby ako sú nasýtenie, emočnú podporu, bezpečie. Deti veľmi intenzívne vnímajú aj vôňu matky a vedia ju rozlíšiť od iných. Vytvára sa vzťahová väzba medzi matkou a dieťaťom a pokiaľ je bezpečná dávame dieťaťu tie najlepšie predpoklady na zdravý duševný vývin. Dieťa je veľmi intenzívne viazané na matku asi do obdobia cca 3 rokov. Pre dievčatká znamená jej prítomnosť vzor ženskosti. Vidia ju v interakcii s otcom, preberajú od nej zvyky a postoje. Pre synov predstavuje vzor ich budúcej partnerky.

Otec

Je pre dieťa rovnako dôležitý ako matka, aj keď jeho pozíciu začínajú deti vnímať trochu neskôr. S matkou vytvárajú teplo rodinného krbu a predstavujú pre dieťa istotu, že mamka a ocko ho majú radi. Dieťa  vníma aj vzťah medzi rodičmi. Ocko je skôr v pozícii ochrancu a siláka. Pre dievčatká je prvou platonickou láskou. Nie náhodou je obdobie venčeka práve tým správnym časom, kedy dievčatá tancujú pred svojim otcom v krásnych šatách. Je dobré, aby ich otecko vedel oceniť a pochváliť. Pre mladé slečny to má nesmierny význam pre potvrdenie ich ženskosti. Tento proces je samozrejme sýtený emočne, nie eroticky. Otec je prvým bezpečným partnerom pre svoju dcéru. Jeho dotyky, pohľadenia sú bezpečné. Pre syna predstavuje vzor muža. Vidí ako sa otec správa k mame, ako sa stavia k riešeniu problémov.

Rodičia

Dieťa si od narodenia spája najprv matku a čoskoro potom obidvoch rodičov s uspokojovaním svojich biologických a psychických potrieb. Domov, svoj najbližší a najvýznamnejší životný priestor, vníma spoločne s matkou a otcom a to je pre neho zdrojom stability, istoty a bezpečia.

Otec a mama predstavujú pre deti dva piliere, o ktoré sa môžu oprieť. Potomkovia dostávajú od nich vzory, návody ale i hodnoty, postoje, ktoré z nich formujú osobnosti.. Samozrejme do hry vstupuje veľmi významne aj individualita dieťaťa, preto pri dvoch súrodencoch a rovnakej výchove pôjde vždy o dve rozličné a jedinečné bytosti . Dôležitý je aj spôsob riešenia sporov aký v rodine prevláda a ako sa s ním dokážu rodičia vysporiadať. Preto je význam oboch rodičov nesporný. Nezabudnime, že deti sa učia napodobňovaním. Čo vidia, to robia. Preto by činy rodičov mali byť v súlade s tým, čo po deťoch žiadajú. Na to, aby sa dieťa mohlo samé vybrať do sociálneho sveta, musí sa nasýtiť najprv u matky, potom u otca a v bezpečí sa vydať na vlastnú cestu.

Post a Comment

No Comments
error: Obsah je chránený!