sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Blog

Home / Príbehy  / Dieťa a hnev
agresia-hnev-dsc08541

Pri slove hnev a agresia nám napadajú skôr neposlušné a „zlé“, deti . Dávame si ju do spojitosti s negatívnymi spôsobmi správania.
Málokedy sa však hovorí o pozitívnej agresii, pri ktorej pristúpi človek v nebezpečnej a ohrozujúcej situácii k určitému výkonu, resp činu. Určitá miera agresivity v rámci pravidiel je žiaduca pre úspech napr. v športe. Podstatné je, či sú rešpektované alebo prekračované medze morálky, v športe fair-play. Správanie detí v „období vzdoru“ je v podstate normálnou agresiou, ktorá patrí k zdravému vývoju dieťaťa. Agresiu treba pokladať vo vývine detskej osobnosti v sociálnej oblasti za nevyhnutnú formu správania. Netreba ju u detí potláčať, ale správne usmerniť. Ak sa negatívne a deštruktívne prejavy agresivity stanú častými alebo pravidelnými a súčasne silnejšími než len bežné detské neprístojnosti, potom už hovoríme o poruchách správania.

Na rozvoji agresívneho správania sa môže podielať viacero príčin, stres v rodine,  konflikty medzi rodičmi, používanie násilných výchovných metód, nedostatočná komunikácia, citovo chladná výchova, nedostatok lásky  a empatie. Ak na dieťa pôsobí  viac týchto nepriaznivých podmienok súčasne, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa u dieťaťa rozvinie vzorec agresívneho alebo násilného správania.

Niekedy dieťa agresívnym správaním volá o pomoc!

Nezabúdajme že  každé dieťa potrebuje vyživovacie ingrediencie : lásku, bezpečie, uznanie a objatie.

Čím slabšie je dieťa vo svojom duševnom svete, tým viac sa musí brániť a tým viac pociťuje samotu. Samota a osamelosť zabraňujú vnútornému dozrievaniu dieťaťa a spätne zvyšujú jeho labilitu. Dieťa s oslabeným „ja“ sa nedokáže prispôsobiť požiadavkám sociálneho sveta. Reaguje depresívne alebo neprispôsobivosť kompenzuje agresívnymi impulzmi.

Zopár základných krokov, ako zvládnuť zlostné dieťa

  1. Vždy zachovajte chladnú hlavu. Nekričte, nedovoľte, aby ste stratili kontrolu nad sebou.
  2. Konajte rýchlo a odstráňte zdroj vzdoru, napr. hračku, ktorú dieťa začalo hádzať s ráznym NIE!
  3. Ak príde amok, odveďte dieťa nabok, snažte sa ho utíšiť a zároveň vysvetliť, že jeho správanie nebolo vhodné. Zamerajte jeho pozornosť inam, k nejakej zaujímavej činnosti
  4. Niektoré druhy nevhodného správania je najlepšie ignorovať, najmä ak si chce dieťa vydobiť svoje vytrvalým plačom, snažte si to nevšímať a robte si svoje. Keď sa mu týmto spôsobom nepodarí vás vyprovokovať, prestane.
  5. Ak sa už nedá inak, potrestajte ho. Nie však bitkou, je to dôkazom že si už neviete dať inak rady. Neúčinná je aj hrozba, ktorej dieťa v tomto veku nemôže rozumieť (napr. „počkaj, keď príde ocko, vyhreší ťa“, „už ti nikdy nekúpim sladkosť“ a pod.). Vhodným trestom môže byť štvrťhodinka samoty na bezpečnom mieste …

 Vydržte, obdobie vzdoru prejde! Mnohé deti sa hádajú, trucujú, neposlúchajú, lebo jednoducho skúšajú, hľadajú svoj priestor, túžia po pochopení a pozornosti, a často skúšajú aké pevné sú naše hranice a kam až môžu zájsť. Dôležité je byť neoblomný a pevný, a najmä utvrdzovať deti v tom, že ich nadovšetko milujeme. Objímajte svoje deti, tak často ako sa len dá. Objatie je najláskavejším spôsobom vyjadrenia pozornosti, lásky, uznania a prijatia. Láskavé a úprimné objatie upokojuje, vnútorne stimuluje pozitívnu energiu a prehlbuje pocit prítomného bytia.

Post a Comment

No Comments
error: Obsah je chránený!