Moje zázračné príbehy, alebo o čom deti (ne)hovoria

Ahojte, milí rodičia, starí rodičia a všetci tí, ktorí ste sa rozhodli pracovať s touto neobyčajnou knižkou. Vo vašich rukách sa stáva kľúčom k objaveniu skutočného pokladu. Čo vás čaká na ceste za ním? Knižka ponúka zaujímavé kresby, ktoré budú vašimi pomocníkmi a sprievodcami pri tvorbe príbehov vašich detí a vnúčat. Na jednotlivé predlohy si dieťa vymyslí dej, ktorý napíše na prázdny papier vedľa obrázka. Pointa je v tom, že každý obrázok odkrýva jeho vnútorný svet. Vďaka príbehom, ktoré si samo vymyslí, doň môžete nahliadnuť. Hľadanie takéhoto pokladu je veľkou výzvou a cesta za ním nie je jednoduchá. Vy však na nej budete mať skvelých pomocníkov – kresby a podnety, ktoré vám ju uľahčia a verím, že i spríjemnia. Ale čo je najdôležitejšie, budete tráviť čas s vašimi deťmi a to je fajn.

14,90 €
Dostupné
  • O autorke autorka

    Andrea Nagyová má viacročnú psychologickú prax v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Je autorkou kníh Rozprávky nielen na čítanie (2011, kniha dostala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako didaktická pomôcka na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov na školách) a Liečivé príbehy lienky Danielky, alebo prvá pomoc pre rodičov (2013). V roku 2016 jej vyšla tretia kniha Moje zázračné príbehy alebo o čom deti (ne)hovoria.

    Pracuje ako psychoonkologička pre Ligu proti rakovine SR. Realizuje programy na školách v oblasti prevencie a kariérneho poradenstva. Zúčastňuje sa ako lektorka na rôznych  vzdelávacích aktivitách, je jej blízka arteterapia. Zaujímavosťou je skutočnosť, že svoje knihy si ilustruje sama.

  • Nie je možné pridávať komentáre.