Liečivé príbehy lienky Danielky, alebo prvá pomoc pre rodičov

Hlavnú hrdinku zosobňuje postava lienky Danielky, ktorá ich sprevádza v každom príbehu. Predstavuje ich pomocníčku, kamarátku, vie im poradiť, pochopiť ich a usmerniť.

12,90 €
Dostupné
  • O autorke autorka

    Andrea Nagyová má viacročnú psychologickú prax v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Je autorkou kníh Rozprávky nielen na čítanie (2011, kniha dostala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako didaktická pomôcka na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov na školách) a Liečivé príbehy lienky Danielky, alebo prvá pomoc pre rodičov (2013). V roku 2016 jej vyšla tretia kniha Moje zázračné príbehy alebo o čom deti (ne)hovoria.

    Pracuje ako psychoonkologička pre Ligu proti rakovine SR. Realizuje programy na školách v oblasti prevencie a kariérneho poradenstva. Zúčastňuje sa ako lektorka na rôznych  vzdelávacích aktivitách, je jej blízka arteterapia. Zaujímavosťou je skutočnosť, že svoje knihy si ilustruje sama.

  • Nie je možné pridávať komentáre.